Obowiązuje od 24 maja 2018 roku Niniejsza polityka prywatności zawiera określenie przyjętych przez Modelowanie Słuchu Sp. z o.o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 6, 35-045 Rzeszów zasad przetwarzania danych osobowych. Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób i firm odwiedzających stronę www.modelowaniesluchu.pl oraz korzystających z usług oferowanych za jej pośrednictwem. Jest ona również spełnieniem…

Read more

SPPS czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej to nowa, łatwo dostępna metoda wsparcia dla pacjentów mająca zastosowanie w wielu różnych grupach zaburzeń wynikających z zaburzeń przetwarzania słuchowego. SPPS prowadzona jest za pomocą innowacyjnego urządzenia służącego do prowadzenia wielozmysłowej terapii. W swojej miniaturowej formie zawiera ono szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym trening słuchowy przeprowadzony na urządzeniu…

Read more

Diagnoza w terapii SPPS prowadzona jest przez wykwalifikowanego terapeutę, który uzyskał certyfikat z prowadzenia terapii SPPS. Terapeuta po pierwszym spotkaniu i wywiadzie wstępnym kwalifikuje pacjenta do określonej grupy dla której opracowane zostały zestawy testów diagnostycznych. Po przeprowadzeniu diagnozy (ilość spotkań oraz czas potrzebny na diagnozę określa terapeuta indywidualnie dla każdego pacjenta), dane dzięki niej uzyskane…

Read more

Emocje kierują naszym życiem. Niewłaściwa interpretacja emocjonalna komunikatu werbalnego – nadanie błędnego emocjonalnego znaczenia temu, co słyszymy decyduje o tym, jaką emocję ten komunikat w nas wzbudzi a tym samym jakie działania podejmiemy. Można zatem dobrze słyszeć, ale czasami niewłaściwie interpretować pod względem emocjonalnym docierające do nas informacje. Jest to jeden z aspektów zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego. Taka niewłaściwa…

Read more