Norma słuchu

BUDOWA UCHA
AUDIOGRAM

Prawidłowe słyszenie

Prawidłowe słyszenie określa się jako normę słuchową. O normie słuchowej mówimy wtedy, gdy jesteśmy wstanie usłyszeć ciche dźwięki o natężeniu od 0 dB do 20 dB. Określeniu natężenia dźwięków służy skala decybelowa, gdzie 0 dB stanowi próg prawidłowego słyszenia, a 120 dB to granica bólu.
Na rysunku obszar normy słuchowej został oznaczony różową klamrą z podpisem – NORMA – PRAWIDŁOWE SŁYSZENIE.
0 dB jest to wartość umowna potrzebna do wyznaczenia krzywej słyszenia. Krzywa słyszenia to wykres badania słuchu, który umieszczamy na siatce audiogramu tak, jak na rysunku wyżej. Ten wykres nazywamy audiogramem. Zatem jeśli słyszymy prawidłowo, nasz audiogram powinien zawierać się w obszarze pomiędzy 0 dB a 20 dB. 25 dB wyznacza granicę wydolności socjalnej słyszenia. Oznacza to, że powyżej 25 dB niedosłuch powoduje znaczne trudności w porozumiewaniu się.
Podsumowując, prawidłowe słyszenie oznacza, że nawet najcichsze dźwięki są przez nas wyraźnie słyszane, we właściwy sposób lokalizowane, identyfikowane i interpretowane. Nie odczuwamy trudności w rozumieniu mowy. Wszystkie elementy ucha, tj. ucho zewnętrzne, ucho środkowe i ucho wewnętrzne funkcjonują prawidłowo. Dźwięki w niezakłócony sposób docierają do mózgu, gdzie są rozpoznawane i nadawane jest im znaczenie.
Umów się na wizytę