Niedosłuch centralny

Niedosłuch centralny to ubytek słuchu, któremu towarzyszy znaczne uszkodzenie obu ślimaków i uszkodzenie lub brak nerwu słuchowego. W tym przypadku nie stosuje się aparatów słuchowych ani implantów ślimakowych, a zaleca wszczepienie implantu do pnia mózgu. Może to przywrócić słuch w pewnym stopniu i umożliwić komunikację.
Przyczyną niedosłuchu centralnego najczęściej są:
Pojęcie niedosłuch centralny jest często mylone, ale nawiązuje do innego typu schorzenia, a mianowicie Centralnego Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD). CAPD to zespół objawów, wynikających z zaburzenia pracy zmysłu słuchu spowodowanych nieprawidłowościami na poziomie centralnego układu nerwowego, przy prawidłowej budowie i pracy uszu.
CAPD obejmują bardzo wiele objawów. Dysfunkcja ta ma miejsce w centralnej, nerwowej części układu słuchowego i objawia się niewłaściwym przetwarzaniem bodźców słuchowych, a nie zaburzonym słyszeniem samym w sobie. Mózg osoby z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego nie potrafi rozpoznawać i interpretować dźwięków, w tym również dźwięków mowy. Aby poprawnie je zdiagnozować należy wcześniej wykluczyć wszystkie rodzaje ubytków słuchu.
Kluczem do skutecznej pomocy przede wszystkim dzieciom, u których zdiagnozowano CAPD jest wczesne zauważenie niepokojących objawów i skierowanie na specjalistyczne badania, a w razie potrzeby terapię i rehabilitację.
Do czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na wystąpienie APD należą:
Dzieci, u których występują Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego najczęściej mają trudności w rozumieniu mowy, problemy ze zrozumieniem poleceń (zwłaszcza złożonych) i skupieniem uwagi, co w konsekwencji powoduje liczne problemy w szkole, m.in. z czytaniem, formułowaniem ustnym i pisemnym dłuższych form wypowiedzi oraz z zapamiętywaniem usłyszanych informacji.
Umów się na wizytę