O słyszeniu i słuchu

Słuch jest zdolnością do odbierania bodźców akustycznych. Narządem słuchu jest ucho. Służy ono do odbierania dźwięków otoczenia i transmisji do wyższych partii układu nerwowego.

W rzeczywistości słyszymy nie uchem, a mózgiem, bo to mózg odbiera dźwięki, rozpoznaje je i interpretuje nadając im znaczenie. Ucho natomiast odbiera fale dźwiękowe, które zmienia w drgania mechaniczne a następnie przekształca w impulsy nerwowe i przekazuje do mózgu.

W budowie anatomicznej ucha wyróżniamy ucho zewnętrzne, środkowe oraz wewnętrzne. Jeśli na drodze przewodzenia dźwięków przez kolejne części ucha do mózgu dochodzi do zaburzeń lub też któraś część ucha jest uszkodzona może dojść do osłabienia lub całkowitej utraty słuchu. W takim przypadku mówimy o niedosłuchu lub głuchocie.

W zależności od lokalizacji zaburzenia lub uszkodzenia określonej partii ucha wyróżniamy następujące rodzaje niedosłuchów:

Niedosłuch, który zawiera cechy przewodzeniowe oraz odbiorcze nazywamy niedosłuchem mieszanym. Każdy z nich pojawia się z innych przyczyn (ma inną etiologię).

Umów się na wizytę