Objawy niedosłuchu

Objawy niedosłuchu są bardzo zróżnicowane. Można nie słyszeć tylko cichych dźwięków, nie rozumieć dokładnie słów w hałasie, łapać się na czytaniu z ruchu warg, czy zwiększać ponad normę głośność telewizora lub radia. Wbrew pozorom, objawy niedosłuchu bywają trudne do wychwycenia.

Osoby niedosłyszące nie mają zwykle świadomości, że ich słuch jest zaburzony. Niedosłyszący najczęściej uważają, że problem nie tkwi w ich odbiorze, tylko w sposobie mówienia innych osób – ktoś mówi za cicho, niewyraźnie, lub jest odwrócony plecami.

Kluczem do poprawy jakości życia jest zrozumienie problemu i wykonanie badań słuchu.

Im szybciej wykryje się niedosłuch i rozpocznie rehabilitację za pomocą aparatów słuchowych (jeśli są ku temu wskazania), tym lepszych efektów rozumienia mowy i poprawy jakości oraz
komfortu życia można oczekiwać.

Bardzo ważną rolę w terapii odgrywają bliscy pacjenta niedosłyszącego, którzy zwykle jako pierwsi zauważają niepokojące sygnały.

To oni zachęcają do podjęcia leczenia i  zadbania o komfort życia bez ograniczeń.

Umów się na wizytę