Niedosłuch mieszany

Niedosłuch mieszany łączy ze sobą komponenty ubytku przewodzeniowego oraz odbiorczego. Oznacza to, że nieprawidłowości pojawiają się zarówno w uchu zewnętrznym czy środkowym, jak i w uchu wewnętrznym.
Na audiogramie powyżej przykład niedosłuchu mieszanego. Zarówno krzywa przewodnictwa powietrznego, jak i kostnego znajduje się znacznie poza obszarem normy słuchowej. Podobnie jak w przypadku ubytku przewodzeniowego występuje rezerwa ślimakowa, a więc różnica między krzywą powietrzną i kostną jest równa lub większa niż 15 dB. Na ilustracji rezerwa ślimakowa został oznaczona jako REZERWA.
Przyczyny powstania niedosłuchu mieszanego są złożone i nakładają się na siebie.
Uszkodzenie występuje w uchu wewnętrznym, a także, jednocześnie w uchu środkowym lub zewnętrznym.
Niedosłuch typu mieszanego można leczyć zarówno farmakologicznie, jak i zastosować leczenie chirurgiczne lub skutecznie rehabilitować i kompensować za pomocą aparatów słuchowych oraz systemów wspomagających słyszenie.
Umów się na wizytę