Statystyki niedosłuchu

Niedosłuch staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około 466 milionów ludzi boryka się z problemami związanymi ze słuchem. To prawie 6,1% światowej populacji.


93% spośród tych osób, to osoby dorosłe, w tym 242 miliony mężczyzn, 190 milionów kobiet. 34 miliony. 7% z grupy osób niedosłyszących, to dzieci. Z powodu niedosłuchu cierpi co trzecia osoba po 65. roku życia i co druga po 70.

Presbyacusis, czyli niedosłuch wieku podeszłego, może dotyczyć nawet 6-10% osób w wieku 65-75 lat. Aż 83% osób z niedosłuchem, które powinny korzystać z aparatów słuchowych, unika korzystania z nich.

WHO szacuje, że liczba osób niedosłyszących wzrośnie do 630 milionów w 2030 roku, a nawet do 900 milionów w 2050.

Umów się na wizytę