Presbyacusis

Społeczeństwa europejskie dość szybko starzeją się, a to sprawia, że wzrasta odsetek osób z Presbyacusis, czyli niedosłuchem wieku podeszłego. 

Już co trzecia osoba powyżej 65 roku życia ma kłopoty ze słuchem. Bezpośrednią przyczyną niedosłuchu wieku podeszłego są nieodwracalne uszkodzenia komórek słuchowych będące następstwem zaburzeń krążenia krwi i procesu starzenia.

Presbyacusis to niedosłuch stopniowo pogłębiający się, którego początkowym symptomem są trudności w rozumieniu mowy. Dzieje się tak na skutek uszkodzenia tych obszarów komórek słuchowych, które są odpowiedzialne za odbiór wysokich częstotliwości, a więc wysokich tonów.

Takiego niedosłuchu nie można wyleczyć, ale można skutecznie opóźniać jego rozwój. Dodatkowo, na pogorszenie słyszenia wpływają:

  • cukrzyca,
  • nowotwory,
  • stosowanie niektórych leków, 
  • wszechobecny hałas.

Niedosłuch to zjawisko złożone. Ważne jest nie tylko fizjologiczne niesłyszenie, ale przede wszystkim jego społeczne i psychologiczne skutki. Kluczowe jest jego wczesne wykrycie i szybkie podjęcie działań rehabilitacyjnych. Nieodzowną pomoc stanowią w tym przypadku aparaty słuchowe.

Umów się na wizytę