Dlaczego słuch jest ważny?

Świat poznajemy za pomocą zmysłów. Ważne są obrazy, smaki, zapachy, dotyk, a także bogactwo otaczających nas dźwięków. Wszystkie te elementy to bodźce, które poprzez nasze zmysły docierają do mózgu, a on pozwala nam zrozumieć otaczającą rzeczywistość. Słuch jest esencją procesu komunikacji.

Porozumiewamy się za pomocą języka – dzięki mowie. Prawidłowe słyszenie umożliwia uczenie się, pozwala rozwijać umiejętności społeczne, kształtuje osobowość i świadomość człowieka, przygotowuje do pełnienia ról, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje poczucie własnej wartości.

W przypadku osób z ubytkiem słuchu, następuje opóźnienie w rozwoju mowy co prowadzi do trudności w nauce i w znaczny sposób może ograniczyć możliwości samodzielnego funkcjonowania i samorealizacji w dorosłym życiu.

Najważniejsze, by jak najszybciej wykryć niedosłuch i podjąć rehabilitację słuchową. Warto też przeciwdziałać niedosłuchowi poprzez podejmowanie działań profilaktycznych.

Umów się na wizytę