Dlaczego słuch jest ważny?

Świat poznajemy za pomocą zmysłów. Ważne są obrazy, smaki, zapachy, dotyk, a także bogactwo otaczających nas dźwięków. Wszystkie te elementy to bodźce, które poprzez nasze zmysły docierają do mózgu, a on pozwala nam zrozumieć otaczającą rzeczywistość. Słuch jest esencją procesu komunikacji. Porozumiewamy się za pomocą języka, a więc dzięki mowie. Prawidłowe słyszenie umożliwia uczenie się. Pozwala rozwijać umiejętności społeczne. Kształtuje osobowość i świadomość człowieka. Przygotowuje do pełnienia ról. Daje poczucie bezpieczeństwa. Buduje poczucie własnej wartości. W przypadku osób z ubytkiem słuchu następuje opóźnienie w rozwoju mowy co prowadzi do trudności w nauce i w znaczny sposób może ograniczyć możliwości samodzielnego funkcjonowania i samorealizacji w dorosłym życiu. Najważniejsze, by jak najszybciej wykryć niedosłuch i podjąć rehabilitację słuchową. Warto też przeciwdziałać niedosłuchowi poprzez podejmowanie działań profilaktycznych.
Umów się na wizytę