Badanie słuchu

Badań słuchu jest wiele i różnią się od siebie. Dzieli się je na badania subiektywne (wymagające naszego aktywnego udziału w badaniu) oraz badania obiektywne (nie wymagające naszego aktywnego udziału w badaniu).

Do badań narządu słuchu należą:

  • ·        audiometria tonalna (podstawowe badanie słuchu) jest badaniem subiektywnym, dzięki któremu można sprawdzić jakie dźwięki i przy jakim poziomie natężenia słyszymy.
  • ·         audiometria impedancyjna (badanie ciśnienia w uchu środkowym) jest badaniem obiektywnym. Składa się na tympanometrię oraz pomiar odruchu z mięśnia strzemiączkowego. Tympanometria mierzy ciśnienie w uchu środkowym oraz sprawdza stan błony bębenkowej. Może wskazać perforację błony lub wystąpienie płynu w jamie bębenkowej (za błoną). Odruchy z mięśnia strzemiączkowego są sprawdzane w diagnostyce np. otosklerozy.
  • ·         audiometria słowna, inaczej audiometria mowy (badanie zrozumienia mowy) jest badaniem subiektywnym. Sprawdza poprawność rozumienia mowy. Wynik badania wskazuje przy jakim poziomie natężenia dźwięku osiągamy 100% rozumienia słów przeczytanych przez lektora.
  • ·         badanie przesiewowe słuchu (otoemisja wywołana trzaskiem) jest badaniem obiektywnym. Urządzenie podaje do ucha dźwięki i rejestruje emitowany przez ślimak sygnał. Brak otoemisji wskazuje na ubytek słuchu.
  • ·         charakterystyka szumów usznych jest badaniem subiektywnym. Jeśli odczuwamy szumy uszne, naszym zadaniem w badaniu jest opisanie jakie to dźwięki, a osoby badającej ocenić akustyczne parametry opisanych przez nas dźwięków.
  • ·         ABR – potencjały wywołane z pnia mózgu jest badaniem obiektywnym. Na jego podstawie jesteśmy w stanie ocenić próg słyszenia, a także określić typ ubytku słuchu. Badanie wykonujemy w czasie snu. Najczęściej wykonuje się je u małych dzieci i u osób, u których z jakichś powodów nie można przeprowadzić audiometrii tonalnej.

Najczęściej wykonywanym badaniem jest audiometria tonalna, czyli podstawowe badanie słuchu. Wynikiem tego badania jest audiogram. To wykres obrazujący krzywe progu słyszenia obydwojga uszu, a więc zakres słyszenia począwszy od najcichszych usłyszanych dźwięków. Audiogram pozwala określić jakie dźwięki słyszymy dobrze, które gorzej, a których nie słyszy wcale.

Badanie jest dosyć proste, jednakże ze względu na to, że należy do grupy badań subiektywnych wymaga koncentracji i skupienia.

Umów się na wizytę