Stopień uszkodzenia słuchu

Lekarze specjaliści oraz Protetycy Słuchu stosują poniższą klasyfikację ubytków słuchu:
Na rysunku poniżej przedstawiona została siatka Audiogramu (wykres badania słuchu, audiometrii tonalnej) z zaznaczonym obszarem słyszenia dźwięków mowy tzw. bananem mowy oraz opisem stopnia uszkodzenia słuchu. Podane w prawej kolumnie tabeli wartości są miarą głośności dźwięków. Głośność dźwięków mierzona jest w decybelach (dB). Im wartość ta jest wyższa tym głośniejszy dźwięk. Na dole audiogramu umieszczone są częstotliwości dźwięków. Częstotliwość dźwięku charakteryzuje jego ton, czyli wysokość i barwę. Rozróżniamy tony (częstotliwości) niskie, średnie i wysokie.

Banan mowy jest doskonałym narzędziem, by zilustrować, gdzie na audiogramie znajdują się głoski mowy, natomiast ikony symbolizujące określone dźwięki otoczenia, nałożone zostały w odpowiednich miejscach siatki audiogramu w celu określenia ich przybliżonej głośności oraz częstotliwości.

W przypadku prawidłowego słyszenia wszystkie przedstawione na rysunku dźwięki są dla nas słyszalne.

Niedosłuch wpływa negatywnie na rozumienie mowy. Nawet w przypadku lekkiego niedosłuchu nie usłyszymy głosek „sz”, „s”, „p”, „f”, szelestu liści, cykania zegarka, szeptów, czy cichego śpiewu ptaków.

Jeśli nie jesteśmy w stanie usłyszeć końcówek słów, tzw. formantów językowych, mamy wrażenie, że nasze otoczenie mamrocze niezrozumiale pod nosem, słowa w zdaniach zlewają się i mamy tendencję do „przekręcania” słów. Często mówimy, że się przesłyszeliśmy, np.: „drzew” słyszymy jak „że”

Aby  dobrze zrozumieć, co mówią rozmówcy potrzebujemy odpowiedniego wzmocnienia konkretnych częstotliwości. Jedynie nowoczesne cyfrowe aparaty słuchowe będą w stanie pomóc, bo wzmacniają dźwięki w sposób selektywny.

Jeśli mamy trudności w rozumieniu mowy, warto zaopatrzyć się dobrej klasy cyfrowe aparaty słuchowe. Można je bezpłatnie dopasować i przetestować zanim podejmiemy decyzję, czy warto w nie zainwestować. Nie warto czekać!

Umów się na wizytę