Diagnostyka słuchu

Diagnostyka słuchu opiera się na wywiadzie lekarskim, w którym specjalista zbiera wszelkie informacje dotyczące nie tylko objawów niedosłuchu, ale także chorób przewlekłych, przebytych operacji, zabiegów oraz ogólnego stanu zdrowia.

Nieodłącznym elementem diagnostyki są badania słuchu, wykonywane przez protetyków i techników słuchu.

W zależności od wyniku przeprowadzonego wywiadu , najczęściej stosuje się:

  • audiometrię tonalną
  • audiometrię słowną
  • audiometrię impedancyjną
  • otoemisję akustyczną
  • badanie ABR
  • test drożności trąbek słuchowych
Kompleksowa ocena narządu słuchu pozwala wykryć niedosłuch, a także określić jego rodzaj i stopień. W połączeniu ze specjalistyczną konsultacją, umożliwia podjęcie skutecznego leczenia lub korektę obecnie prowadzonej terapii.

Umów się na wizytę