Czy mam niedosłuch?

W miarę upływu czasu niedosłuch pogłębia się, a jego symptomy nasilają. Pojawiają się coraz większe trudności komunikacyjne i ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu. Nie wszyscy pacjenci wiedzą, jak sobie radzić z postępującym ubytkiem słuchu.

W życiu pacjenta z niedosłuchem pojawiają się charakterystyczne objawy, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Wśród nich można zauważyć:

 • uczucie zatkanych uszu,
 • trudności w rozumieniu szeptów,
 • uczucie, że słowa  w zdaniach wypowiedzianych przez rozmówców zlewają się,
 • przekręcanie słów,
 • trudności ze śledzeniem mowy rozmówcy podczas dyskusji w większym gronie,
 • trudności z określeniem, z której strony docierają dźwięki,
 • pogorszone słyszenie,
 • proszenie o powtórzenie,
 • proszenie o głośniejsze mówienie,
 • podgłaśnianie telewizora w stopniu, który przeszkadza innym domownikom,
 • podgłaśnianie telefonu, by lepiej rozumieć mowę,
 • czytanie z ruchu warg rozmówcy,
 • trudności w słyszeniu szelestów lub śpiewu ptaków,
 • szumienie, buczenie lub piski w uszach.

Pacjenci, u których występują co najmniej trzy z powyższych objawów, powinni umówić się na bezpłatne badanie słuchu i konsultację ze specjalistą. Przeprowadzone badania słuchu pozwolą ustalić działania, dzięki którym komfort słyszenia zostanie przywrócony.

W zależności od rodzaju niedosłuchu można zaproponować leczenie farmakologiczne,  operacyjne, lub rehabilitację poprzez aparaty słuchowe.

Umów się na wizytę