Niedosłuch

Niedosłuch na świecie
466 mln
Niedosłuch na świecie
900 mln w 2050r.
Narażonych z powodu hałasu
1mld osób
Niedosłuch w Polsce
29% osób po 65 r.ż
Niedosłuch w Polsce
48% osób po 75 r.ż.
Nie zadbało o swój słuch
65% osób
Słyszenie i niedosłuch
Rodzaje niedosłuchu
Profilaktyka i diagnostyka słuchu
Mam niedosłuch, co robić?
Umów się na wizytę