Rodzaje niedosłuchu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Diam ut aliquet vestibulum et fermentum porta sit aliquet. Ullamcorper quam maecenas est turpis neque, fermentum habitasse. Bibendum nunc ultrices nibh aliquam vitae sed massa massa pharetra. A non porta erat ut elit senectus diam at lacus.
Norma słuchu
Niedosłuch przewodzeniowy
Niedosłuch odbiorczy
Niedosłuch mieszany
Niedosłuch centralny
Słyszenie i niedosłuch

Rodzaje niedosłuchu

Norma słuchowa Wynik badania słuchu dla osoby z normą słuchową mieści się w prawidłowego słyszenia, czyli między 0dB a 25dB. Wszystkie dźwięki, nawet te najcichsze są dobrze słyszalne, nie ma problemów ze zrozumieniem mowy.
Ucho zewnętrzne składa się z małżowiny usznej oraz zewnętrznego przewodu słuchowego. Jego zadaniem jest zebranie fali dźwiękowej i nakierowanie jej do ucha środkowego. Małżowina uszna osłania od tyłu przewód słuchowy zewnętrzny modelując pole akustyczne. Istotnie wpływa na proces lokalizacji dźwięków. Przewód słuchowy zewnętrzny transmituje oraz wzmacnia falę dźwiękową docierającą do ucha środkowego
Audiogram przedstawia ubytek przewodzeniowy związany z uchem zewnętrznym. Krzywe przewodnictwa powietrznego są znacznie obniżone, zaś krzywe przewodnictwa kostnego pozostają w zakresie normy słuchowej.
Najczęstszymi przyczynami niedosłuchu przewodzeniowego są:
 • Ciało obce w uchu
 • Korek woskowinowy
 • Mikrocja, atrezja
 • Urazy ucha (np. perforacja błony bębenkowej; złamanie kości skroniowej)
 • Stany zapalne przewodu słuchowego zewnętrznego
 • Alergie
Ucho środkowe: łączy się z uchem zewnętrznym błoną bębenkową. Składa się też z jamy bębenkowej, w której znajdują się kosteczki słuchowe odpowiednio w kolejności: młoteczek, kowadełko oraz strzemiączko. Są to najmniejsze elementy ludzkiego kośćca. Ostatnią składową ucha środkowego jest trąbka słuchowa (Eustachiusza). Trąbka Eustachiusza łączy jamę bębenkową z częścią nosową gardła. Jej zadaniem jest wyrównywanie ciśnień między uchem środkowym a nosogardłem oraz drenowanie zawartości jamy bębenkowej do gardła. W skład ucha środkowego wchodzą również przestrzenie powietrzne wyrostka sutkowego. Ucho środkowe przekazuje falę dźwiękową w formie drgań do ucha wewnętrznego. Funkcja ochronna ucha środkowego polega na odruchu z mięśnia strzemiączkowego, który reaguje na nagłe, bardzo głośne dźwięki.
Audiogram przedstawia ubytek przewodzeniowy związany z uchem środkowym. Krzywe przewodnictwa powietrznego są znacznie obniżone, zaś krzywe przewodnictwa kostnego pozostają w zakresie normy słuchowej.
Najczęstszymi przyczynami niedosłuchu przewodzeniowego są:
 • Wysiękowe zapalenie ucha
 • Stany zapalne gardła, nosa i zatok
 • Otoskleroza (unieruchomienie kosteczek słuchowych)
 • Urazy ucha (np. perforacja błony bębenkowej; złamanie kości skroniowej)
 • Alergie
Na ucho wewnętrzne składa się błędnik kostny, a w nim: ślimak, przedsionek oraz trzy kanały półkoliste. Błędnik błoniasty znajduje się w błędniku kostnym. W błędniku błoniastym znajduje się woreczek, łagiewka, przewód ślimakowy oraz trzy przewody półkoliste błoniaste. Struktury te odpowiedzialne są za odbiór drgań z ucha środkowego i przetworzenie ich na sygnały bioelektryczne, które są odbierane przez korę słuchową. Ucho wewnętrzne jest również narządem równowagi.
Ubytek typu odbiorczego charakteryzuje się podobnym przebiegiem krzywej dla przewodnictwa powietrznego oraz kostnego. Nieprawidłowości pojawiły się w uchu środkowym, lub w części centralnej ośrodkowego układu nerwowego.
Najczęstszymi przyczynami niedosłuchu odbiorczego są:
 • Wiek starczy
 • Narażenie na hałas
 • Guzy, nowotwory narządu słuchu
 • Niewyleczone wysiękowe zapalenie ucha
 • Niewyleczone stany zapalne gardła, nosa i zatok
 • Leki ototoksyczne (leki uszkadzające słuch – np. gentamycyna, kanamycyna, amikacyna)
Niedosłuch centralny, czyli centralne zaburzenie przetwarzania słuchowego jest stwierdzany przy prawidłowej pracy i budowie uszu, jednak pojawiają się nieprawidłowości w Centralnym Układzie Nerwowym powodujące zaburzenia lokalizacji, zróżnicowania dźwięków a także umiejętności rozumienia mowy zniekształconej czy odbierania sygnałów współzawodniczących.
Niedosłuch centralny jest trudny do zdiagnozowania. Wynik badania słuchu wskazuje na ubytek odbiorczy, jednak nieprawidłowości pojawiają się w części centralnej ośrodkowego układu nerwowego.
Najczęstszymi przyczynami niedosłuchu odbiorczego są:
 • Guzy, nowotwory narządu słuchu
 • Uraz głowy
 • Wady wrodzone
 • Częste przewlekłe infekcje i zapalenia ucha środkowego
 • Leki ototoksyczne (leki uszkadzające słuch – np. gentamycyna, kanamycyna, amikacyna)
 • Często nieznana etiologia
Mieszany typ niedosłuchu łączy ze sobą komponenty ubytku przewodzeniowego oraz odbiorczego. Oznacza to nieprawidłowości, które pojawiły się zarówno w uchu środkowym, jak i wewnętrznym, lub też i w zewnętrznym.
Audiogram przedstawiający ubytek mieszany zawiera rezerwę ślimakową widoczną przy ubytku przewodzeniowym, ale także znaczne obniżenie dla przewodnictwa powietrznego na wysokich częstotliwościach.
Przyczyny powstania niedosłuchu mieszanego są złożone i nakładają się na siebie. Zatem, uszkodzenie występuje w uchu wewnętrznym, a także, jednocześnie w uchu środkowym lub zewnętrznym.
Umów się na wizytę