Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zabezpieczenie Danych Osobowych
Modelowanie Słuchu Sp. z o.o. stosuje środki organizacyjne, proceduralne i techniczne mające na celu zabezpieczyć przetwarzane dane. W organizacji stosowane są środki, które pozwalają w jak najlepszy sposób zabezpieczyć dane osobowe i prywatność osób, których dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.

Polityka Ochrony Danych Osobowych
Poufność danych i ochrona prywatności naszych klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym dbając o bezpieczeństwo danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest Modelowanie Słuchu Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-045), ul. Jana Karola Chodkiewicza 6.

Inspektor Ochrony Danych
Jest to osoba w organizacji, z którą można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
• adres korespondencyjny: Inspektor Danych Osobowych Modelowanie Słuchu, ul. Jana Karola Chodkiewicza, 35-045 Rzeszów.
• e-mail: biuro@modelowaniesluchu.pl

Dane osobowe
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
• objęcia opieką medyczną,
• dostarczenia usług niemedycznych polegające m.in. na doborze aparatów słuchowych,
• dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
• obsłużenia reklamacji,
• poinformowania o możliwości wzięcia udziału w ankiecie badania jakości udzielonego
świadczenia,
• archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa,
• zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny przychodni).

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
3. prawo wycofania zgody na udostępnianie informacji o stanie zdrowia,
4. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
5. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
6. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
8. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane zbierane automatycznie
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.
Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością Modelowania Słuchu Sp. z o.o. i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.
W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.
Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.
Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
Google Chrome
Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:
Usuwanie plików Cookie,
Domyślne blokowanie plików Cookie,
Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen
Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.
W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.


Udostępnianie danych podmiotom trzecim
Modelowanie Słuchu Sp. z o.o. będzie przekazywać Państwa dane osobowe:
• podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
• podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
• podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Państwa.

Modelowanie Słuchu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Masz pytania?
Napisz do nas


    Umów się na wizytę