Szumy uszne

Szumy uszne to dźwięki, które słyszymy, a które w rzeczywistości nie mają swojego źródła w otoczeniu. Z języka angielskiego nazywamy je Tinnitus.

Mogą pojawiać się w jednym uchu, w obydwu lub „w głowie”. Szumy uszne dotykają ok 20% naszego społeczeństwa, przy czym 5% cierpi na nie stale. Brzmienie szumów usznych nie jest jednoznacznie określone i łatwe do opisania.

Czasem szumy uszne to piski, kiedy indziej przypominają dzwonienie, pykanie czy szum morskich fal. Mogą też przybrać formę pulsowania, stukotu czy buczenie. Szumy uszne są najczęściej następstwem zaburzeń w ślimaku (uchu wewnętrznym). 80% szumów pojawia się na skutek uszkodzenia komórek słuchowych. Szumy uszne współistnieją z niedosłuchem spowodowanym hałasem, chorobą Meniere’a, guzem kąta mostowo-móżdżkowego, stwardnieniem rozsianym, chorobami neurologicznymi i ogólnoustrojowymi.

Tinnitus jest złożonym problemem. Powoduje irytację, rozdrażnienie, bezsenność i zaburzenia koncentracji. Prowadzi do depresji oraz izolacji społecznej. Istnieje szereg terapii szumowych, które mogą zniwelować szumy uszne. Warto stosować techniki relaksacyjne. Jednak najważniejsze, by nie bagatelizować szumów usznych i umówić się na diagnostykę oraz konsultację ze specjalistą.

Umów się na wizytę