Białystok

Modelowanie Słuchu – Aparaty Słuchowe

ul. Żeromskiego 1B lokal U6
15-349 Białystok

godziny otwarcia:

pn.-pt.: 8.00-16.00

dyplomowany protetyk słuchu:

Marta Majerska

nr telefonu:

+48 603 157 402

adres e-mail:

bialystok@modelowaniesluchu.pl