SPPS czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej to nowa, łatwo dostępna metoda wsparcia dla pacjentów mająca zastosowanie w wielu różnych grupach zaburzeń wynikających z zaburzeń przetwarzania słuchowego. SPPS prowadzona jest za pomocą innowacyjnego urządzenia służącego do prowadzenia wielozmysłowej terapii. W swojej miniaturowej formie zawiera ono szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym trening słuchowy przeprowadzony na urządzeniu bogaty jest w szereg nowoczesnych rozwiązań z zakresu modyfikacji dźwięku m.in.: filtracja różnego typu (w tym tzw. filtracja fonetyczna), separacja drogi powietrznej i kostnej, a także zmiany natężenia i czasu trwania dźwięku. Wpływ na skuteczność terapii wynika z podziału na stymulowanie percepcji słuchowej, w zakresie różnych funkcji słuchowych, (w ramach kształcenia uwagi mimowolnej), jak również rozwijanie słuchowej uwagi dowolnej, szczególnie w zakresie percepcji i ekspresji głosu i mowy. Istotne jest również stymulowanie integracji słuchowo-wzrokowo- ruchowej poprzez aktywne ćwiczenia. Trójpoziomowe stopniowanie natężenia terapii umożliwia przeprowadzenie od 15 do 90 treningów (z możliwością ich zwiększenia w przypadku braku powodzenia). Przejście na kolejny poziom terapii zależne jest od wyników diagnozy i umiejętności przetwarzania słuchowego u pacjenta.

Zestaw SPPS jest mały, poręczny a przez to wygodny w użyciu. Nie wymaga współdziałania z innymi, często dużymi oraz kosztownymi urządzeniami, zlokalizowanymi w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach. Przekłada to się na znaczne obniżenie kosztów użytkowania urządzeń terapeutycznych oraz większą dostępność treningu.

SPPS przeznaczony jest osób z różnymi zaburzeniami oraz trudnościami wynikającymi z ograniczeń w zakresie przetwarzania słuchowego, takimi jak:

  • problemy z rozumieniem mowy;
  • trudności w czytaniu i pisaniu;
  • zaburzenia artykulacji;
  • niepłynność mowy;
  • zaburzenia głosu;
  • opóźniony rozwój mowy;
  • zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej;
  • trudności w nauce języków obcych;
  • i inne.

ospps2
Zaprojektowane w SPPS rozwiązania służą prowadzeniu terapii na wielu różnych płaszczyznach jednocześnie. Zaangażowane są różne ludzkie zmysły (słuch, wzrok, dotyk) oraz ich integracja i koordynacja. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań stworzyła możliwość stymulowania wielu różnych funkcji jednocześnie.

Słuch

Słuch to główny zmysł stymulowany w SPPS. Metoda bazuje na usprawnianiu i integrowaniu percepcji słuchowej z innymi zmysłami.

Wzrok

Wzrok jest jednym z dodatkowo stymulowanych zmysłów w SPPS. Rozwijanie koordynacji oraz integracji z innymi zmysłami umożliwiają ćwiczenia na multimedialnym panelu-iPadzie.

Dotyk

Dotyk to kolejny ze stymulowanych zmysłów w SPPS. Wykorzystanie tego zmysłu w opracowanych ćwiczeniach dopełnia polisensoryczne oddziaływanie w opracowanej metodzie.