Niedosłuch u seniorów

Szacuje się, że co druga osoba po 65 roku życia może mieć problemy ze słuchem. To poważny problem społeczny, gdyż kłopoty ze słuchem prowadzą u seniorów do wyobcowania, depresji, zaburzeń funkcji poznawczych czy epizodów zaburzeń pamięci.

Seniorzy dotknięci niedosłuchem często ukrywają swoje dolegliwości przed otoczeniem – posiłkują się czytaniem z ruchu ust lub unikają sytuacji, w którym mogą czegoś nie zrozumieć (rozmów telefonicznych, gwarnych spotkań towarzyskich czy samodzielnego załatwiania spraw w urzędach). Jednak, mimo zachowywania pozorów normalności, problemy z komunikowaniem się i przyswajaniem informacji przekładają się bezpośrednio na utrzymanie sprawności i niezależności.

Czym charakteryzuje się niedosłuch u osób starszych?

Niedosłuch związany z wiekiem może pojawić się już w czwartej dekadzie życia i pogłębiać się stopniowo, osiągając różny poziom w następnych okresach życia. Szacuje się, że dotyczy ok. 50% osób po 65 roku życia, statystycznie częściej u mężczyzn niż u kobiet. Jest to tzw. niedosłuch Presbyacusis, spowodowany po prostu starzeniem się organizmu. Zazwyczaj w pierwszej kolejności następują problemy ze słyszeniem w zakresie wysokich częstotliwości. W efekcie seniorzy mają trudności z rozumieniem mowy, zwłaszcza w trudnych warunkach akustycznych np. na ulicy, w głośnych, gwarnych miejscach. Tym problemom można zaradzić, dobierając protezę słuchową lub implant odpowiednie do rodzaju oraz stopnia uszkodzenia słuchu.

Jak pomagać seniorom z niedosłuchem?

Choć na starzenie się organizmu nie ma lekarstwa, to seniorom można skluczenie pomagać w powrocie do świata dźwięków. Najważniejsze jest dostrzeżenie problemu, dlatego u osób po 50. roku życia zaleca się badania kontrolne słuchu co trzy lata. Jeżeli okaże się, że występują ubytki słuchu należy przeprowadzić dokładne badania oraz, co szczególnie ważne, określić indywidualne oczekiwania pacjenta. Pamiętajmy bowiem, że w szczególności dla osób starszych, komfort słyszenia może być ważniejszy niż słyszenie wszystkich otaczających dźwięków. Najpopularniejszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem są aparaty słuchowe, choć dla osób z niedosłuchem stopnia lekkiego lub średniego stopnia, lepszym rozwiązaniem mogą okazać się np. systemy wspomagający słyszenie, chociażby słuchawki. U osób, dla których aparat słuchowy jest niewystarczający lub mało komfortowy, często wybieraną metodą jest implant ucha środkowego.

Jaki aparat słuchowy wybrać?

Przy wyborze konkretnego modelu aparatu słuchowego dla osoby starszej należy pamiętać, że to nie estetyka, a wygoda i komfort użytkowania są najważniejsze. Osoby starsze mają często ograniczoną sprawność manualną, dlatego małe aparaty wewnątrzuszne mogą okazać się niepraktyczne. Najważniejsze jest, by osoba starsza sama mogła obsłużyć aparat i nie miała problemów z jego zakładaniem czy wymianą baterii. Warto pamiętać także, że przy obustronnych ubytkach słuchu tylko protezowanie obu uszne może zapewnić prawidłową jakość słyszenia oraz komfort dla pacjenta. Oprócz różnych typów aparatów słuchowych wykorzystuje się także implanty ślimakowe, implanty ucha środkowego oraz urządzenia na przewodnictwo kostne.