Szczecin

Modelowanie Słuchu – Aparaty Słuchowe

w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
ul. Bolesława Śmiałego 33, pok. 215
70-347 Szczecin

godziny otwarcia:

pn.-pt.: 8.00-16.00

dyplomowany protetyk słuchu:

Monika Tatarek

nr telefonu:

+48 697 710 307

adres e-mail:

szczecin@modelowaniesluchu.pl