Stargard

Modelowanie Słuchu – Aparaty Słuchowe

Al. Żołnierza 6
73-110 Stargard

godziny otwarcia:

pn.-pt.: 9.00 – 17.00

dyplomowany protetyk słuchu:

Monika Tatarek

nr telefonu:

+ 48 603 566 804

adres e-mail:

stargard@modelowaniesluchu.pl