Diagnoza w terapii SPPS prowadzona jest przez wykwalifikowanego terapeutę, który uzyskał certyfikat z prowadzenia terapii SPPS. Terapeuta po pierwszym spotkaniu i wywiadzie wstępnym kwalifikuje pacjenta do określonej grupy dla której opracowane zostały zestawy testów diagnostycznych. Po przeprowadzeniu diagnozy (ilość spotkań oraz czas potrzebny na diagnozę określa terapeuta indywidualnie dla każdego pacjenta), dane dzięki niej uzyskane wprowadzane zostają do Panelu SPPS, którego zadaniem jest ich weryfikacja oraz jeśli pacjent tego wymaga zaprogramowanie odpowiedniego, indywidualnie dobranego treningu terapii SPPS.

SPPS W DOMU– Terapia SPPS przeprowadzana może być w domu pacjenta. Rodzic/opiekun dziecka zostają przeszkoleni przez terapeutę jak pracować w domu z SPPS.

Zalety prowadzenia SPPS w domu:

  • brak konieczności przyjeżdżania na terapię do ośrodka;
  • zmniejszenie kosztów związanych z korzystaniem z terapii;
  • elastyczne godziny prowadzenia terapii SPPS;
  • komfort i poczucie bezpieczeństwa pacjenta.

SPPS W OŚRODKU -Terapia SPPS przeprowadzana może być w ośrodku do którego pacjenci przyjeżdżają na codzienne zajęcia.

Zalety prowadzenia SPPS w ośrodku:

  • kontakt z rówieśnikami (możliwość prowadzenia terapii SPPS w formie grupowej);
  • możliwość codziennego, osobistego kontaktu z terapeutą;
  • większe poczucie kontroli oraz pewności wykonania wszystkich elementów terapii (czasem niektórym rodzicom ciężko jest
    w domu zachęcić dziecko do odbycia treningów, a gdy przyjeżdżają do ośrodka na zajęcia, dzieci często nie protestują)