Problemy ze słuchem ma 6 mln Polaków. U osób starszych nawet niewielkie niedosłuchy dwukrotnie zwiększają ryzyko depresji, niedosłuchy średniego stopnia – trzykrotnie, a u osób po siedemdziesiątce – aż pięciokrotnie. Większości osób można pomóc, stosując odpowiednie protezy słuchowe. Ubytki słuchu nie wybierają sobie ofiar, co więcej, bardzo często przez długi czas po zostają nie widoczne.…

Read more

Szacuje się, że co druga osoba po 65 roku życia może mieć problemy ze słuchem. To poważny problem społeczny, gdyż kłopoty ze słuchem prowadzą u seniorów do wyobcowania, depresji, zaburzeń funkcji poznawczych czy epizodów zaburzeń pamięci. Seniorzy dotknięci niedosłuchem często ukrywają swoje dolegliwości przed otoczeniem – posiłkują się czytaniem z ruchu ust lub unikają sytuacji,…

Read more

Problemy ze słuchem to już choroba cywilizacyjna. Żyjemy na co dzień otoczeni hałasem, nie dbamy o higienę słuchu nas i naszych dzieci. Nawet hałas na poziomie 80 decybeli, czyli porównywalny do ruchu ulicznego, może być groźny jeśli przebywamy w nim kilka godzin, A co dopiero hałas dzwonka w szkołach [100-110 dB], czy koncertu rokowego [110-120dB…

Read more